Publicerade artiklar


2006

Matindustrien (Norge)

1974-

Meieriposten (Norge)

1997-

Livsmedel i Fokus (Livsmedelsteknik)

2000-

Mælkeritidende (Danmark)

1973-1996

Nordisk Mejeriinformation (Nordisk Mejeriindustri), tidningen nedlagd 1996

1997-

Artiklar i Svenska Mejerikalendern 1997-2002 och 2006

1994-2001

Artiklar om Västerbottensost i tre tidskrifter

1997

“Optimering av egenskaperna hos en Grevé-ost", Umetrics AB

1996-

Deltagit med ett "paper" tillsammans med Software Point, Helsingfors och Umetrics, Umeå vid 2nd NordFood Conference 17-20 augusti, 1996, Island

1995

Artiklar om osthistoria och ostkunskap i en bok om ost och ostrecept, "Glad i ost", utgiven av Bäckströms Förlag i Stockholm

1970

Nitrat- och vattentillsättningens samt varmlagringens inverkan på Grevé-ostens egenskaper.

The influence of additions of salpeter and water to cheesemilk resp. whey, and of the duration of warm storage, on the properties of Grevé cheese.

Meddelande nr 92 från Svenska Mejeriernas Riksförening. 

Melding nr. 151 fra Meieriinstituttet, Norges Landbrukshøgskole


Västerbottensost är Sveriges mest berömda ost och har alltid tillverkats i Västerbotten. Starten skedde i Burträsk under åren 1869 till 1872. Som mest har Västerbottensost producerats på ett 40-tal mejerier. Idag är bara ett mejeri kvar, Burträsk, som ingår i Norrmejerier, där Västerbottensost oavbrutet tillverkats sedan starten. Västerbottensost har sedan lång tid tillbaka också kallats kejsaren bland ostar.